Esențe și substanțe alterate

Modul în care privesc dinamica și transformările din interiorul sferei artistice contemporane locale, așa cum am mai afirmat, se bazează pe teoria socio-instituțională a „lumilor artei” -- prefer această metodă pentru că poate urmări eterogenitatea relațiilor dintre actori, diversitatea actorilor din aceeași sferă socială, co-temporalitatea și coexistența mai multor „istorii”. Totdată relațiile sociale transmit informații importante despre comunicarea și schimbul dintre aceste „insule” (care depind în general de aceeași producători) împotriva  atmosferei generale de non-cooperare.

Read More

Poziția curatorială în contemporaneitate

Care este poziția curatorială în contemporaneitate - un agent care se află pe granița dintre structurile producției și cele ale publicului și care este un outsider (pentru cei dinăuntrul lumilor artei) și un insider pentru public? Putem vorbi de mai multe tipologii curatoriale sau acestea sunt extensii conjuncturale și temporare, apărute ca forme practice și organizatorice?

Read More

Trei basme

Nu văd important modul în care un basm este mai românesc decât altul sau dacă este reprezentativ pentru o tipologie națională sau alta. Cred că este important pentru actualitate de observat modul în care omul s-a manifestat tehnic, a reorganizat resursele naturale, a inovat tehnic, a căutat soluții supranaturale și supraomenești prin care a putut stabili o ordine socială. Mă voi raporta la Făt-Frumos ca la indexul unui agent de organizare a resurselor și energiilor sociale și naturale, care reduce entropia, iar la Zmeu, ca la un agent de dezorganizare și dezechilibrare a energiilor sociale și naturale, care crește entropia. Relația și dinamica dintre cele două tendințe ale energiei este semnificativă și reprezentativă pentru observarea transformărilor relațiilor din societate și dintre societate și natură. 

Read More

O altă logică a finalului

Reducând viziunea aceasta la monștrii noștri, avem o experiență bogată în balauri și zmei. Balaurul este chipul energiilor naturale cu valori entropice ridicate, care nu permite organizarea rațională domestică, iar zmeul este chipul energiilor naturale, umane, supra-naturale și supra-umane, dar de obicei limitate psihic și intelectual; ambele sunt forțe epimeteice, pot fi de obicei oprite cu ajutorul unor inovații tehnice, precum masca invizibilă, sandalele cu aripi, scutul-oglindă (vezi Perseus) și reorganizate în energii cu valori entropice scăzute, care pot fi „arse” ordonat și pot susține avansul psihic și intelectual, cu înțeles prometeic. Această formă de întârziere psiho-intelectuală face totuși posibilă conviețuirea alături de aceste monstruozități. 

Read More

Co-temporali sau contemporani?

Titlul poate fi și „cât de contemporane sunt instituțiile artei contemporane”. Tema ce e arta contemporană este extrem de amplă și de complicată mai ales dacă este purtată între agenți și actori din diferite lumi ale artei, care sunt nevoiți să conviețuiască în același timp și loc și care au putere instituțională. Pornind de la o evidență, majoritatea organizațiilor private comerciale se numesc „galerii de artă contemporană” și dezbat, promovează și vând artă contemporană. 

Read More