CODUL CO-Co. PICTURA ÎN ERA "IMAGINII".   

ROBERT KOTELES

”Regândirea” propusă în eseu continuă cu cercetarea imaginii unui alt artist care trăiește mai mult off-line, a cărui prezență în rețeaua de socializare și în sistemul instituțional este deghizată și codificată, a cărui pictură comuncă individuația unui traseu singular. Robert Koteles are propria rețea comunicațională, analogică, neconectabilă la sistem în care își păstrează cercetarea și procesul nealterate, nevirusate. 


CODUL CO-CO. #GM

În acest prim pseudo-dialog cu artistul Gili Mocanu vom circumscrie câteva subiecte cu privire la rațiunea și necesitatea producerii de imagine, actul creației, diseminarea imaginii și imaginea ca individuație. Co de la Corporație, Co de la Comun, Co de la Contemporan, Co de la Comunicare. Co-Co. O onomatopee pentru codul limbii, o componentă generatoare de entități în rețeaua contemporană.